Valér
Pôvod mena je z rímskeho Valerius, čo znamená zdravý. Valér má v sebe veľa tvrdosti. Je to človek, ktorý má so sebou problémy, ale vždy vie, kedy dosť a kedy sa má venovať svojej vlastnej budúcnosti. Bude sa teda sťažovať a plakať nad sebou a svojimi neúspechmi, no keď zacíti možnosť na úspech, naraz sa zmení na tvrdého bojovníka a nájde v sebe mnoho skrytých zásob energie. Nepotrebuje veľa času, aby sa stal úspešným, ale ak sa nechá ovládnuť citmi, láskou a zmyslami, tak sa úspechu dočká až v starobe. Býva ľahko ovplyvniteľným, preto svoje rozhodnutia a životné púte dokáže meniť z minúty na minútu. Často ho netrápi fakt, že ľudia, ktorí sa s ním vezú na rovnakej lodi, sú tiež nútení meniť svoje plány. V tomto smere býva veľmi neohľaduplný a netaktný. Rovnako sa správa aj k svojej rodine a partnerke. Nečakané zmeny smerujú k častým hádkam, preto Valérove vzťahy zväčša končia katastrofálne. Typickou farbou tohto mena je modrá.
Zavrieť