Vojtech
Meno je slovanského pôvodu s významom tešiteľ vojska. Muži s takýmto menom majú pred sebou všetky dvere otvorené. Dokážu sa vo všetkom uplatniť, získať aj podporu pre vlastné plány, no vždy sa snažia dodať sily aj iným. Vedia chápať ťažkosti svojich blízkych, dokážu sa postarať o každého, kto ich požiada o pomoc. No ak sa takéto meno dá osobám zo slabšou povahou, potom sa môžu stať rýchlo obeťami alkoholu alebo iných drog. Slabšie povahy nevedia totiž bojovať s prekážkami a každý neúspech berú ako niečo tragické, ako svoje osobné zlyhanie. V láske a priateľských vzťahoch sú tieto osobnosti veľmi otvorené, prístupné a plné pochopenia. No Vojtechovia vedia byť aj veľmi žiarliví a neznášajú kritiku, ani upozorňovanie na vlastné chyby. Najradšej by o sebe vytvárali predstavu ako o dokonalom mužovi, bez chýb a omylov, no skutočnosť je iná. Typickou farbou tohto mena je fialová.
Zavrieť