Gizela
Pôvod mena je zo staronemeckého Gisil, čo znamená šíp. Na ceste životom ju bude sprevádzať jej neustála sentimentálnosť a potreba pomáhať iným. Prakticky svoj život zasvätí striedmosti a pomoci slabším. Neujdú jej ani klebety a intrigy, ale vždy jej ide len o dobro, nikdy nie o zlo. Zmyslom pre dobro a schopnosťou uprednostňovať potreby a záujmy druhých pred svojimi neraz zabúda na svoje šťastie. Stáva sa, že premrhá svoju mladosť a šancu na založenie rodiny. Síce možno nenájde osudovú lásku a nezaloží si rodinu, no napriek tomu nezostarne sama. Aj keď jej ľudia nie vždy odplatia jej dobrotu a oporu, predsa len svoj život ukončí v blahobyte a nakoniec sa aj ona dočká opatrovania a pomoci od iných. Typickou farbou tohto mena je žltá.
Zavrieť