Viola
Pôvod mena z latinského Viola, čo znamená fialka. Viola sa vie v živote obetovať pre iných a pomáhať iným je pre ňu veľkou túžbou. Hľadá stále svoje uplatnenie, nikdy nie je spokojná a dokáže sa trápiť kvôli rôznym udalostiam dlhý čas. Nad nie jedným hlavolamom sa dokáže trápiť dovtedy, kým nepríde veci na koreň. Je tvrdohlavá a cieľavedomá. Málokedy je ovplyvniteľná, ale pokiaľ si uvedomí svoju chybu, rada si ju prizná a nechá si poradiť od skúsenejšieho. V láske ju čaká úspech neskôr, pretože najprv pomáha svojim priateľkám nájsť si toho pravého, kombinuje a počúva sťažnosti, na seba celkom zabúdajúc. No aj ona dosiahne šťastie a úspech, vždy bude mať dobrý pocit a ona jediná z ľudí okolo nej sa nebude báť smrti a konečného zúčtovania - jej svedomie bude vzácne čisté a množstvo dobrých skutkov bude svedčiť o jej dobrote. Typickou farbou tohto mena je zelená.
Zavrieť