Urban
Pôvod mena je z latinského Urbanus, čo znamená mestský. Urban patrí medzi skupinku čudákov, ktorí si neraz vytvárajú svoj vlastný vnútorný svet a utekajú tam pri každej príležitosti. No zároveň sa chová mierne exhibicionisticky, veľmi rád hrá divadielko. Vymýšľa si o sebe veci, ktoré často nie sú reálne založené. Čas štúdií je skôr objavovaním sveta a jeho problémov než zbieraním knižných vedomostí. Viac ho zaujíma bežný život na ulici a problémy ľudí, ktorí tam žijú. V školskej lavici býva nesústredený a neposedný, neraz tento jeho prístup a chovanie je dobré prekonzultovať so psychológom. Zväčša je to však spôsobné jeho fantáziou a tým, že si rád odbehne do jeho sveta, kde platia jeho pravidlá. Fantáziu a predstavivosť by najlepšie využil v oblasti umenia, hudby, alebo ako skladateľ či spisovateľ. Vo všetkých prípadoch je inteligencia svižná a rýchla, analytická. Jeho reakcie bývajú výborné a rýchle. V citovom živote sa správa náročne, pyšne a neúctivo najmä k sebe samému. Zvykne sa porovnávať so šikovnejšími rovesníkmi, preto jeho sebavedomie býva často na bode mrazu. Viac ako bezvýhradnú lásku vyžaduje pochopenie, chce mať možnosť vysloviť sa. Táto zmes vášnivej túžby po nezávislosti a potreby útočiska, ktoré poskytuje rodina a najmä matka, patrí k významným protirečeniam jeho povahy. Typickou farbou tohto mena je oranžová.
Zavrieť