Róbert
Pôvod mena je zo staronemeckého Hruod + beraht, čo znamená slávou ožiarený. Róbert sa možno nezdá, ale je to muž s výrazne krehkou dušičkou. Túto svoju slabinu zväčša riadne skrýva a len tak ľahko svoju slabosť nepreukáže. Neraz dokáže mať tvrdý výraz tváre ako z ocele, preto to jeho okolie mýli. Nikdy neviete, aké city sa v ňom v daný okamih odohrávajú. Nedá najavo ani smútok, ani radosť. Ak sa mu naskytne výhodná ponuka na úspech a zisk, chytí sa jej ako kliešť. Býva húževnatý, v ustavičnej činnosti, nikdy ho netreba nechať bez práce, môže robiť čokoľvek, prestierať na stôl, záhradníčiť alebo nakupovať. Podstatné je, aby bol stále v pohybe, aby sa nemal čas zamýšľať nad vlastnými nedokonalosťami. Ak sa mu podarí dokončiť štúdium, bude z neho vynikajúci inžinier, alebo obdivuhodný obchodník s nehnuteľnosťami. Aj tento muž potrebuje k svojmu životu a šťastiu množstvo lásky. Chce, aby ho partnerka zahŕňala sústavnými vyznaniami lásky a prejavmi nežnosti. Svoju rodinu si nadovšetko váži a chráni. Typickou farbou tohto mena je červená.
Zavrieť