Vasil
Pôvod mena je z gréckeho Basileios, čo znamená kráľovský. Hoci sa toto meno nepoužíva priveľmi často, bolo by pre svojho nositeľa výhodné. Prináša dobré vibrácie a energiu, ktorá pomáha mužovi presadiť sa. Sklon k riskovaniu, šarm, čestnosť a rýchle rozhodovanie - to sú typické črty nositeľa tohto mena. Vasil je veľkým priateľom žien a dokáže pochopiť všetky ich nálady, je teda aj dobrým milencom, manželom a aj otcom pre svoje dcéry. Je empatický a často zohráva úlohu bútľavej vŕby, ktorá je k dispozícii non-stop. Vždy sa snaží, aby v jeho okolí boli ľudia spokojní, a hoci túži zbohatnúť, nesnaží sa dosiahnuť úspech za každú cenu. Sklamania v ľuďoch ho však často privedú k alkoholu a potom sa jeho povaha zmení k horšiemu. Typickou farbou tohto mena je modrá.
Zavrieť