Vít
Pôvod mena z latinského Vitus, čo znamená živý, veselý. Hoci je Vít dosť náladový, vie sa prinútiť k výkonom, ak je za to dobre zaplatené. Je materialisticky založený a túži po sláve, bohatstve a verejnom uznaní. Aj v láske je uňho na prvom mieste snaha získať čo najlepšie finančné výhody, a tak sa nemôžeme čudovať, ak uprednostní pred citmi peniaze. No uňho aspoň každý vie, na čom je, lebo on sa svojimi snami o zbohatnutí a získaní dobrého postavenia netají. Vždy si zabezpečuje svoje pozície a pomáha aj iným, no nie zadarmo. Každý, kto mu môže byť užitočný, je jeho priateľom. Je to jednoduchý človek s jednoduchými životnými túžbami, ale aj so silou na ich dosiahnutie. Neraz si svojou túžbou narobí mnoho nepriateľov, ktorí mu hádžu polená pod nohy, len aby sa mu nedarilo. On je natoľko silný a húževnatý, že sa dokáže prispôsobiť každej situácii. Každá prehra je pre neho výhra, pretože aj z vlastných chýb sa možno poučiť, preto Vít v živote býva taký úspešný. Typickou farbou tohto mena je oranžová.
Zavrieť