Valéria
Pôvod mena je z rímskeho Valerius, čo znamená zdravý. Valéria je žena, ktorá má v sebe veľkú príťažlivosť, často si ani neuvedomuje, ako vplýva na svoje okolie. V jej živote ide nejaký čas všetko ľahko, bez námahy získava priateľov, postup v práci, alebo študijné výsledky. No stačí malá nepozornosť a už je všetko inak. Jej budúcnosť býva dosť často zahmlená a neistá, pretože má v sebe mnoho bijúcich sa síl, ktoré ju vedú k často unáhleným záverom. Pretože ľahko získava pozornosť iných, považuje sa za niečo viac a nedokáže porozumieť potrebám iných. Takto sa vlastne stavia mimo dianie a tu aj pramenia jej problémy. V láske dlho potrvá, kým bude spokojná, pretože väčšinou sklame očakávania svojho partnera, ktorý si o nej vybáji idealistickú predstavu, a potom sa postupne presviedča o jej nepravdivosti. Valika by sa mala snažiť čím viac žiť medzi ľuďmi a vedome sa učiť počúvať iných, tak sa vyhne všetkému zlému, čo by sa jej neskôr určite prihodilo. Ak nájde toho pravého, tak mu bude vernou, milujúcou partnerkou a ešte lepšou matkou. Typickou farbou tohto mena je červená.
Zavrieť