Drahomíra
Meno je slovanského pôvodu, znamená komu je drahý mier. Fantázia a predstavivosť charakterizujú túto ženu. Určite by sa mala venovať umeniu, ale tento smer nie je pre ňu lákavý, pretože je málo ohodnotený. Je karieristkou, ktorá túži po úspechu a peniazoch. Má svoj štandard života, na ktorý je zvyknutá. Do svojich rozhodnutí nenechá nikoho zasahovať a keďže nedôveruje v schopnosti iných, rada si všetko urobí podľa svojho uváženia. V každom smere býva spravodlivá, dobro vie oceniť a oplatiť, no ale ani zlé skutky neostanú bez povšimnutia. Úspešná bude aj v oblasti lásky. Pre svojho partnera bude silnou oporou a pre deti milujúcou matkou. Typickou farbou tohto mena je zelená.
Zavrieť