Vavrinec
Meno je českého pôvodu. Vavrinec je veľmi ťažko spoznateľný, jeho vnútorný svet je málokomu prístupný, nevynímajúc rodičov a blízkych príbuzných. Takýto človek je stále pod vplyvom očakávania nejakej závažnej udalosti, má pocit, že je predurčený na veľké veci a hľadá, hľadá, hľadá... Keď nenájde, čo sa stáva dosť často, zatrpkne a zmení sa na necitlivého a egoistického človeka, ktorý nakoniec, aj keď dostane tú veľkú príležitosť, tak sa už na to vykašle. Treba teda už od detstva držať tieto deti na uzde a ich fantázii a predstavivosti dať priestor v tvorivých umeniach. Nesmú sa pyšne správať a vyvyšovať nad iných, lebo v ich živote je to presne podľa príslovia pýcha predchádza pád. V láske sú to muži veľmi otvorení a prístupní, vedia aj dávať, aj brať, teda netreba mať strach z ich správania, oni naozaj hovoria, čo si myslia. Typickou farbou tohto mena je modrá v rôznych odtieňoch.
Zavrieť