Rozália
Pôvod mena je z latinského Rosaria, čo znamená ružová. Veru, málokto sa vyzná v jej duši a málokto vie odhaliť jej pravú tvár. Rozália sa vždy čuduje a hľadá niečo nové, nikdy nie je dlho na jednom mieste. Miluje dobrú spoločnosť, dobré jedlá a od života vyžaduje maximum. Vie sa starať o svojich priateľov a ničiť svojich nepriateľov. Jej veľkou túžbou je usporiadať si svoj život tak, aby bol pokojný a bez výkyvov, ale nie vždy sa jej to podarí. Najhoršie je, že si s veľkou radosťou sama podpíli konár, na ktorom sedí, a potom sa díva na trosky svojho života. Tieto sebadeštruktívne nálady sú u nej periodické a ak aj má úspech, vyhľadáva prekážky. Má rada lásku a sex, nič jej nezabráni, ak sa rozhodne pre neveru. Ako matka je však príkladná a nikdy svoje deti neopustí, ani im nikdy úmyselne neublíži. Vo vzťahoch so svojím okolím však pôsobí nevyrovnane a rovnako, ako sa nechá využívať, vie byť aj odmietavá. Typickou farbou tohto mena je modrá.
Zavrieť