Marianna
Pôvod mena je z latinského Marianus, čo znamená mariánsky. Žena s týmto menom býva zväčša mimoriadne krásna. Svoju krásu si plne uvedomuje a neraz svojím šarmom a krásou popletie mnoho hláv. A nielen krása je jej silnou stránkou. Je cieľavedomá, inteligentná a aktívna. Všetko robí pre to, aby sa v živote mala dobre. Túži po prestíži, úspechu a verejnom uznaní. Zbožňuje, ak ju ľudia obdivujú a chvália. Niekedy svoje skutky robí len preto, aby sa jej dostalo uznania. V spoločnosti vystupuje ako sebavedomá a namyslená. V kruhu žien nemá množstvo kamarátok. Nejedna v nej vidí svoju sokyňu. V hĺbke dušičky však chce, aby bola milovaná. Láska je u nej silnou prioritou. Málokedy sa dokáže sústrediť na niečo iné ako na svoje pocity. Potrebuje istotu a trvalé zázemie, kam sa môže vracať, keď skončí v práci. Partnerovi, ktorý jej bude verný a oddane ju bude ľúbiť, vždy bude verná a oddaná. Typickou farbou tohto mena je zelená.
Zavrieť