Mária
Pôvod mena je z egyptského Mirjam, čo znamená milovaná bohom. Žena menom Mária to v živote nebude mať príliš ľahké. Samotná jej povaha nie je veľmi ľahká, býva náladová a podozrievavá. Má sklon sa uzatvárať do seba, necíti potrebu prejavovať svoje city okoliu. Je tvrdohlavá a málo ovplyvniteľná. Zvyčajne je dobrou študentkou. Nebráni sa spoznávaniu nových vecí, zaujíma sa o klasickú literatúru. Láka ju hlavne povolanie, kde by mohla odovzdať a zanechať niečo zo seba. Najlepšie by sa mohla uplatniť ako spisovateľka alebo vychovávateľka v materskej škôlke, kde by mohla deťom vštepovať, ako sú knihy a láska k nim dôležité. V citovej oblasti to tiež nie je najľahšie. Na jednej strane prejav citu je jej slabinou, ale na druhej strane túži obdarovávať láskou svojho najbližšieho. Je náruživá, citlivá a ľahko sa rozhnevá. Dôležitá je pre ňu vernosť a pohodlie rodiny. Typickou farbou tohto mena je modrá.
Zavrieť