Ľudomil
Meno je slovanského pôvodu s významom ľudu milý. Muž s týmto menom má v sebe ukrytú mimoriadnu intuíciu. Túto svoju predvídavosť vie v správnom okamihu využiť vo svoj prospech. V živote dosiahne nejeden úspech. Zväčša patrí do skupiny cholerikov. Nie je ľahké s ním vychádzať. Býva tvrdohlavý, preto, ak si niečo zaumieni, nenájde sa nikto, kto by zmenil jeho názor. Je presvedčený, že má vo všetkom pravdu - ak mu niekto bude protirečiť, ľahko sa nahnevá. Jeho cieľom je uskutočnenie jeho snov a zabezpečenie svojej rodiny. V práci je seriózny, ale trávi v nej príliš veľa času. Nepatrí medzi športové typy mužov, preto u tohto muža môžu nastať rôzne civilizačné ochorenia. V domácnosti vládne jeho pevná ruka. Napriek prísnosti je veľmi emotívny a citlivý. Typickou farbou tohto mena je svetlozelená.
Zavrieť