Olympia
Pôvod mena je z gréckeho Olympos, čo znamená olympský. Človek by očakával, že žena s týmto menom zostúpila z Olympu. Prestavuje si bohyňu, ktorá je neskutočne krásna a múdra. Ona je však dobrá v iných veciach. Má schopnosť zbavovať sa zodpovednosti, riešenia svojich problémov hľadá v ľahkomyseľnom živote alebo v nekonečnom rojčení. Stále má pocit, že jej okolie ju nechápe a vôbec jej nevychádza v ústrety. Má svoj vlastný svet plný snov a lásky. Tam si prežíva svoj romanticky založený život. V žiadnej situácii neprejaví svoj názor, pretože si nie je sebou istá. Neverí si a neustále potrebuje niekoho, kto by jej dodával kúsky odvahy a sebavedomia, kto by jej pripomínal, že na to má. Ťažko sa jej žije v skutočnom svete, kde by mala prevziať zodpovednosť za vlastné činy. Bez pomoci silných ramien a dostatku lásky je bezmocná. Potrebuje milujúceho a hlavne chápavého muža, ktorý jej pomôže a postaví sa medzi ňu a jej negatívnu stránku života. Typickou farbou tohto mena je zlatá.
Zavrieť