Konštantín
Pôvod mena je z latinského Constantinus, čo znamená stály, pevný, vytrvalý. Muž s týmto menom je typickým príkladom introverta. Má svoj vnútorný svet, ktorému dáva prednosť pred krutou realitou. V živote nezažíva mnoho úspechov, pretože nepatrí medzi priebojných ľudí. Jeho názory a mienka je ľahko ovplyvniteľná jeho okolím. Zavše všetko citlivo vníma a je dosť pomstychtivý. Nemá veľa priateľov, lebo buď ich svojím chovaním od seba odohnal, alebo sa mu okolie vyhýba už z princípu. Neraz stráca priateľov z dôvodu, že ich nepekným spôsobom využil, alebo nemiestnou poznámkou urazil. V svete žien nemá veľký úspech. Je ako šedá ovečka, ktorá je niečím výnimočná, ale každý sa jej bojí. Takýto muž zväčša zostarne sám a ešte viac zatrpkne voči okolitému svetu. Typickou farbou tohto mena je fialová.
Zavrieť