Matúš
Pôvod mena je z hebrejského Mattithjah, čo znamená dar boha Jehovu. Muž s týmto menom je zväčša cholerik, ktorý má svoj vnútorný svet. Je ťažké sa v ňom vyznať, pretože raz sa javí ako introvert, inokedy ako extrovert. Má v sebe mnoho tajomného. Má rýchle reakcie, je pohotový a múdry. Svoje názory sa snaží presadiť za každú cenu, veľmi ťažko ho prinútite zmeniť názor. Je veľmi zásadový. Neraz je s ním mnoho problémov, či už v detstve, v puberte, či v dospelosti. Nikto nie je pre neho dostatočne autoritatívny, aby ho počúval, okrem jeho rodičov. V pracovnej oblasti túži po poste šéfa, kde by mohol nechávať realizáciu svojich snov na druhých. Mohol by ich riadiť a pritom nič nerobiť. Nerád sa prispôsobuje situáciám, v ktorých nemá vodcovské právo a nemôže organizovať. Je veľmi citlivou osobou, všetko sa ho dotýka, či už je to dobré, alebo zlé. Má sklony k majetníckosti. Svojej rodine vytvorí dokonalé zázemie, ale občas sa tam budú cítiť ako vo väzení. Mal by trochu poľaviť, aby aj jeho okolie malo pocit samostatnosti. Typickou farbou tohto mena je žltá.
Zavrieť