Móric
Pôvod mena je z latinského Mauritius, čo znamená černoch. Móricko patrí medzi mimoriadne šarmantných a starostlivých mužov. Na prvom mieste priorít je vždy jeho rodina. Váži si ju nadovšetko. Stále musí dávať pozor, aby mali všetko, po čom túžia, čo ich robí šťastnými. Má neustálu potrebu sa o nich starať a obávať. Iba keď je s nimi, tak je spokojný a bez obáv. V pracovnej oblasti nebýva veľmi priebojný a odvážny. Radšej sa bude priživovať na úspechu niekoho druhého, pretože on nedokáže niesť zodpovednosť za neúspech a problémy. Tiež ho zväčša nájdete v úzadí kolektívu. Býva skromný a necíti potrebu byť centrom pozornosti. Byť jeho kolegom a spolupracovníkom je často ťažké. Jedinou vecou, ktorou on prispieva, sú nápady. Za riziká, ktoré sú spojené s jeho myšlienkami, odmieta niesť zodpovednosť. V rodine vystupuje ako starostlivý otec a manžel, ale v skutočnosti je to jeho manželka, ktorá je hlavou domácnosti. Typická farba tohto mena je zelená.
Zavrieť