Vladislav
Meno je slovanského pôvodu s významom oslavujúci vládu. Vladislav dokáže dlhé roky študovať, zbierať znalosti a vedomosti, kontakty, a až keď je skutočne pripravený, začne konať. Uplatní sa v akomkoľvek povolaní, ak je náročné, zodpovedné a najmä prospešné. Jeho budúcnosť je dobrá, vie sa presadiť, vždy nakoniec získa finančné prostriedky pre seba a svoju rodinu, ale jeho postup je pomalý, nie rýchly. Nikdy nič nedostane od života zadarmo, všetko si musí vybojovať. Aby dosiahol svoj cieľ, často sa musí zriecť nejakého iného úspechu, alebo plánu, nikdy nemá všetko naraz. Ale jeho obete sú potrebné, sám sa tak učí a zisťuje, že nie všetko sa deje podľa jeho predstáv. Potrebuje silnú partnerku, ktorá by si ho vážila a dokázala mu pomáhať, nie konkurovať mu. Svojej rodine sa snaží nadovšetko vyjsť v ústrety a byť jej silnou oporou. Podarí sa mu to iba pri partnerke, ktorá bude nasledovať jeho kroky, ale pritom si zachová svoju objektivitu. Typickou farbou tohto mena je modrá.
Zavrieť