Jarolím
Meno je českého pôvodu. Toto meno pôsobí na svojho nositeľa ako spomaľovač. Darmo má v sebe mnoho nápadov, plánov a sklon k riskovaniu. Jeho meno mu vždy zabráni urýchlene o niečom rozhodnúť, pustiť sa do nejakých prác bez dlhého premýšľania. Jarolím si musí všetko premyslieť, naplánovať a počítať aj s negatívnymi reakciami. Až potom, keď je pripravený, môže konať. Tento človek je veľmi nebezpečným nepriateľom, jeho pomsta zasiahne všetkých, ktorí mu prekážali a stáli v ceste. Navonok pôsobí neškodne a každý ho berie len ako doplnok, nie ako osobnosť. No on nakoniec prerazí a jeho sila sa dostane na povrch. Potom sa všetci budú čudovať a obávať sa ho. V láske je stály, nemá sklony k nevere, ale je veľmi žiarlivý a sebecký. Typickou farbou tohto mena je oranžová.
Zavrieť