Arnold
Pôvod tohto mena je z Arnwald, čo znamená vládca orol, silný ako orol. Je to muž, na ktorého sa nezabúda. Najskôr vidíte a spoznáte jeho najlepšie povahové črty. Býva úprimný, pracovitý, otvorený možnostiam. Tak si vás získa, že ho začnete podporovať v jeho geniálnych nápadoch, ste mu oporou, dokonca mu dokážete kde-tu finančne vypomôcť. Ak však príde deň zúčtovania a vy očakávate, že aj on sa rovnako zachová, bude vás čakať nemilé prekvapenie. On vám to nevráti. A to, aký v skutočnosti naozaj je, zistíte bohužiaľ, až keď bude neskoro. Jemu je podvod blízky a všetky jeho úspechy sú založené na klamstve. Preto, ak sa rozhodne ísť po ceste zlodeja či iluzionistu, nedivte sa, lebo pre neho je normálne žiť bez chrbtovej kosti. Avšak on sám sa nikdy nedostane do problémov, naopak, vy budete tí, ktorých budú stíhať na slobode. Typickou farbou tohto mena je zelená.
Zavrieť