Dionýz
Pôvod tohto mena je z gréckeho Dionýsos, čo bol grécky boh vína, úrody. Preferuje skôr život v úzadí ako verejné vystupovanie. Často je utiahnutý, až si človek myslí, že sa hnevá, zatiaľ čo sa on len transformoval do svojho sveta tmy a ticha, aby tam mohol zhodnotiť situáciu a svoje možnosti. Pri rozhodovaní si neverí, a preto často nedosahuje úspech. Tieto porážky spôsobujú nepokoj a znižujú ešte viac jeho sebadôveru. Je to typ muža, ktorý nielen že neverí svojej zručnosti, ale on nedôveruje ani svojim najbližším. Pretože oddanie sa niekomu v láske alebo v priateľstve pre neho znamená vážne rozhodnutie. Chlap s takýmto nízkym sebavedomím často ostáva a zostarne sám so svojou mrzutosťou a agresivitou. Aké sú teda jeho profesijné možnosti? Najlepšie sa uchytí ako výskumný pracovník, pretože tu má možnosť pracovať sám a môže dlho premýšľať nad každým svojím krokom a postupom. Typickou farbou tohto mena je oranžová.
Zavrieť