Lukáš
Pôvod mena je z latinského Lucas, čo znamená pochádzajúci z Lukánie. Ten, kto pozná muža s týmto menom, vie, že Lukáš vyhľadáva vo svojom živote nebezpečenstvo, riziko a adrenalín. Napriek tomu, že rád riskuje, má stanovené svoje hranice, ktoré nikdy neprekročí. Nikdy nezájde tak ďaleko, aby to ohrozilo jeho život alebo jeho zázemie. Dokonca aj vo finančnej oblasti má určité rezervy, ktoré mu dodávajú pocit istoty. Má mnoho priateľov, ktorí si ho vážia pre jeho priamosť a dobrosrdečnosť, neraz je ochotný nezištne pomôcť. Možno to v živote nebude mať vždy ľahké, napriek tomu by to nemal v živote vzdávať, aj keď ho postrehnú nejaké prekážky. Určite mu to prinesie viac ziskov ako strát. V láske býva náročný a prelietavý. Rád si vyberá krásne ženy, ktorými si zvyšuje sebavedomie a ego. Avšak, nie vždy je všetko krásne aj dobré. Veď načo je komu krásna miska, keď je prázdna. Typickou farbou tohto mena je fialová.
Zavrieť