Kvetoslava
Meno je slovanského pôvodu s významom oslavujúci kvety, kvitnúci. Kvetoslavy by sa mali vždy venovať štúdiu cudzích rečí, pretože z ich mena je vysielaná energia, ktorá ich priťahuje na ďaleké aj blízke cesty, nikdy nedokážu dlho zostať na jednom mieste. Aj v práci sa často snažia meniť všetko, čo sa len dá, vždy si nájdu niečo, čo by sa malo robiť inak. Pokiaľ si neuvedomia, čo im chýba, bývajú nešťastné a plné otázok. Musia cestovať, stretávať sa s novými ľuďmi, komunikovať a vždy mať možnosť odísť, ak príde čas. Zväčša ich však vychovávajú staromódne zmýšľajúci rodičia, ktorí im vštepia dva základné ciele - založiť si rodinu, mať deti a pracovať na zabezpečení ich potrieb. Takto vlastne samy seba brzdia vo svojich vnútorných túžbach a bývajú nešťastné, pretože bojujú proti vlastnej podstate. Kvetoslavy by mali mať voľnosť, slobodu a mali by sme tolerovať aj ich ľahkomyseľnosť. Typickou farbou tohto mena je žltá.
Zavrieť