Drahoslav
Meno slovanského pôvodu, čo znamená komu je drahá sláva. Muž s týmto menom dokáže veľmi rýchlo prekuknúť a odhadnúť ľudskú povahu. Neskrýva v sebe porozumenie pre ľudské nedostatky a omyly. Vie si zastať svoje názory a nenechá sebou manipulovať. V pracovnom kolektíve necháva priestor aj svojim kolegom, aby sa mohli realizovať. Nie je panovačný, práve naopak, je presvedčený, že každý má právo na vyjadrenie názoru. Medzi priateľmi a v rodine je veľmi obľúbený. Pre svoje ratolesti je vynikajúcim príkladom a vzorom. Vo všetkom ich dokáže podporiť a poradiť. Touto priateľskosťou, vrúcnosťou a pracovitosťou dosiahne v živote nejeden úspech. Typickou farbou tohto mena je zelená.
Zavrieť