Sabína
Pôvod mena je z latinského Sabina, čo znamená pochádzajúca z kmeňa Sabínov. Je to žena plná vášní a netradičných záujmov. Hoci zvykne pôsobiť silne a vyspelo, v kútiku duše túži po podrobení a opore. Zjavom a vystupovaním pripomína vodcu, ale nie je to hlavná črta jej povahy. Ona sama potrebuje motiváciu a podporu, potom dokáže presvedčiť aj iných a viesť ich za dobrým cieľom. No ak len trošku o sebe zapochybuje, či už ako o žene, alebo ako o pracovníčke, potom sa všetkého vzdá a radšej bude žiť v ústraní. Z takýchto žien sú vynikajúce političky, lekárky alebo prokurátorky, ale vždy potrebujú mať aj dobré domáce zázemie. Ich manželia nemusia nič robiť, len im kryť chrbát a dodávať im sebadôveru. Sú verné a priateľské, vedia sa vcítiť do problémov iných a ak treba, vezmú niečo aj na seba. Ako matky sú všestranné a nič ich nikdy neprekvapí. Deťom bývajú skvelou kamarátkou, ktorá ich pevnou rukou vychováva. Typickou farbou tohto mena je červená.
Zavrieť