Dobromila
Meno je slovanského pôvodu a znamená milujúca dobro. Energickosť je slovo, ktorým by sme mohli charakterizovať túto ženu. Vie sa vynájsť v akejkoľvek situácii. Jej reakcie sú výstižné a trefné. Preto riešenie problémov je pre ňu hračka. Svojou usilovnosťou a sebaistotou rýchlo nadobúda kontakty na správnych miestach. Niektoré prerastú aj do priateľstiev. Konexie vie využiť na správnom mieste v správny okamih. Prefíkanosťou často dosiahne úspech, o ktorý sa nerada podelí. Jej vystupovanie a správanie býva často chladné, preto málokto dokáže s ňou vydržať dlhšiu dobu. V konečnom dôsledku sa stane úspešnou a dôležitou, ale zato osamelou. Aj to býva cena za úspech, ktorý je u nej na prvom mieste. Typickou farbou tohto mena je fialová.
Zavrieť