Henrieta
Pôvod mena je z nemeckého Heinrich, čo znamená vládca domu. Introvertka so vznešeným pôvabom. Je to pravá dáma, ktorá na verejnosti vystupuje distingvovane. Na svoje okolie pôsobí tvrdým a chladným dojmom, ale to je len jej spôsob sebaobrany, pretože sa bojí k niekomu pripútať a ukázať, že citlivosť je súčasne jej slabým miestom. Neraz sa vyhýba kontaktu s ľuďmi, radšej uprednostní samotu. V každej situácii si presadí svoj názor a málokedy upustí od svojho presvedčenia. Potrebuje však za sebou mať osobu, ktorá bude zdieľať rovnakú mienku, aby nabrala sebaistotu. Pred úspešnou kariérou dá radšej prednosť rodinnému životu. Býva obdivuhodnou hostiteľkou, svoju domácnosť dokonale riadi. Pre svojho manžela je silnou morálnou oporou, v každom smere ho podporí a svojím deťom je milujúcou matkou. Typickou farbou tohto mena je červená.
Zavrieť