Oldrich
Pôvod mena je zo staronemeckého Uodal + rich, čo znamená dedičný vládca. Nepatrí medzi okruh mužov, ktorí majú vytýčený smer vo svojom živote. Neustále sa hľadá. Často plytvá silami na nesprávne ciele. Neraz pre svoju naivitu naletí neprajníkom a ľuďom, ktorí svoje okolie len zneužívajú. Nevýlučne môže nastať aj taký prípad, že si Oldrich ani nevšimne, že je využívaný, a tak bude mrhať svojou energiou v oblasti, ktorá mu nič neprinesie. Mal by si dávať pozor na svoje okolie, najmä na vyspelejších, zrelejších a hlavne skúsenejších ako je on sám. V spoločnosti sa správa nielen naivne, ale aj nedôverčivo. Máva problémy s nadväzovaním kontaktov a vzťahov. Tiež by sa nemal oženiť hneď s prvou ženou, ktorú vo svojom živote postretne. Nemuselo by to byť najšťastnejšie riešenie. Typickou farbou tohto mena je zelená.
Zavrieť