Veronika
Pôvod mena je z gréckeho Beriniké, čo znamená prinášajúca víťazstvo. Veroniky vždy hľadajú odpovede na mnohé otázky, ktoré ich trápia. Nevedia nikdy len užívať si život a prijímať jeho dary. Vždy musia hľadať, zisťovať a sledovať svoje okolie, pôsobia teda ako zvedavé a intrigánske povahy. Nie je to však tak, ony len potrebujú nájsť pravdu a odpovede na svoje otázky, a keďže sú múdre, tak by sa chceli učiť na chybách iných, nie na svojich vlastných. Preto aj tak pôsobia, ako zvedavé a klebetné ženy. Nikdy však neprezradia vaše tajomstvá, sú hlboko v nich utajené a skryté, takže si ich môžete pokojne vybrať za svoje dôverníčky. Finančné ohodnotenie, bohatstvo a prestíž v nich prebúdzajú dravosť a chuť do práce, samozrejme až potom, keď si splnia svoje materské povinnosti. Typickou farbou tohto mena je fialová.
Zavrieť