Mikuláš
Pôvod mena je z gréckeho Nikoláos, čo znamená víťaziaci medzi ľuďmi. Každý človek pri vyslovení tohto mena očakáva darčeky alebo uhlie. Mikuláš je medzi svojimi priateľmi mimoriadne obľúbený. Je láskavý, priamočiary a obetavý, preto je neraz obeťou využívania. Máva plnú hlavu nápadov, úvah, ktoré nevie uskutočniť, preto sa obracia so žiadosťami o pomoc na svoje okolie. A keďže má o ľuďoch len tú najlepšiu mienku, tak im bezhranične dôveruje. Výsledkom jeho dôverčivosti býva zrada a zneužitie. Takéto niečo je mu cudzie, on si nevie predstaviť klamstvo a podvod, nikdy by sa k tomu sám neznížil, preto až keď precitne a začne svoj život brať aj s tienistými stránkami, prejde dlhý čas. Každý podraz si pamätá a keď nastane deň zúčtovania, každý zločin bude potrestaný. Neplatí to len v profesionálnej oblasti, ale aj v láske. Partnerke neodpustí žiaden podvod. Vráti jej to aj s úrokmi. Nadovšetko si váži a cení úprimnosť, otvorenosť a vernosť. Typickou farbou tohto mena je modrá.
Zavrieť