Judita
Pôvod mena je z hebrejského Jehúdíth, čo znamená žena z Judey, židovka. Schopnosť presadiť sa u tejto ženy prichádza až v neskoršom veku, pretože najskôr potrebuje nabrať skúsenosti. Je výbornou študentkou, ktorá svojho učiteľa počúva, dbá na jeho rady a nasleduje ho. Nechá sa ovplyvňovať len v tom dobrom. Uprednostňuje priania iných, svoje záujmy a potreby kladie až na posledné miesto. Napriek svojej dobrosrdečnosti je cieľavedomá a svoje sny uskutoční skôr či neskôr. Ale aj tak jej život je plný nevyužitých možností. Ona má však v živote iné priority, úspech a prestíž kladie až za zdravie a šťastie svojej rodiny. Tá je u nej na prvom mieste, žije pre ňu celým svojím srdcom. Partner, ktorý si ju získa, získa jej oddanosť, lásku a oporu. Typickou farbou tohto mena je tmavomodrá.
Zavrieť