Dagmara
Pôvod tohto mena je zo škandinávskeho Dagmari, čo znamená slávny deň. Toto meno spraví zo svojej nositeľky silnú alebo slabú osobnosť. Hlavne podľa toho, v akej forme ho používa. Dagmaru nečaká v živote množstvo šťastia v láske ani v zamestnaní. Pretože s touto formou mena je ako magnet na problémy. Zavše bude v spoločnosti vystupovať ako beznádejný prípad, až kým sa od nej okolie neodvráti. Neustálym vyžadovaním pozornosti si neraz vyslúži od okolia titul čudáčky. Naopak, žena s menom Dagmar, alebo Dada, bude v živote priebojnejšia. Svojou sebavedomosťou bude obľúbená v kolektíve a v pracovnej oblasti bude žať úspech za úspechom. Šarmantnosťou a eleganciou poblázni nejedného kolegu, či náhodného chodca niekde na ulici. Typickou farbou tohto mena je svetložltá.
Zavrieť