Adam
Pôvod tohto mena je z hebrejského Hádám, čo znamená prsť, zem. Toto meno vystihuje silného muža, ktorý má v živote jasne vytýčený smer. Ak sa raz pre niečo rozhodne, tak si za tým stojí a vždy dosiahne svoj cieľ. Nerád sa vzdáva, býva tvrdohlavý v mnohých smeroch. Na to, aby svoje ciele dosiahol, potrebuje byť obklopený množstvom milujúcich osôb, ktoré mu dodávajú energiu bojovať. V kolektíve je obľúbený pre jeho zmysel pre čestnosť a humor, preto si svojich priateľov získava veľmi ľahko. Jeho ochota pomáhať mu tieto vzťahy len upevňuje. Pre lásku stráca hlavu, ak sa zamiluje, všetky jeho životné priority strácajú bariéry. Práve Adam, ktorého zmysel pre zodpovednosť a poriadok núti viesť usporiadaný život, by si mal dávať na to pozor, pretože sa môže veľmi ľahko popáliť. A kde sa uplatní? Človek by si ho vedel predstaviť ako intelektuála vo vládnom kresle, ale tiež ako vtipného knihovníka. Typickou farbou tohto mena je biela.
Zavrieť