Dorota
Pôvod tohto mena je z gréckeho Dórotheos, čo znamená dar boží. Svojou vynaliezavosťou dokáže vyťažiť maximum z každej situácie. Táto žena sa v živote nestratí, na každý problém má riešenie a odpoveď. V priateľstve, ale aj v profesijnej oblasti, je mimoriadne obľúbená a úspešná. Za svojimi názormi si stojí a spolupracovať s ňou je pre jej kolegov radosťou. Svojich priateľov si mimoriadne váži. Klamstvo a podraz nedokáže prehliadnuť. Keď ju niekto podrazí, má potrebu pomstiť sa. Najčastejšie sa uchytí vo vedení, kde bude vhodným príkladom pre svojich podriadených. Pod jej vedením ich čaká úspech a motivácia. Typickou farbou tohto mena je fialová.
Zavrieť