Milada
Meno je slovanského pôvodu. Táto žena nie je veľmi obľúbená v ženskom kolektíve. Má v sebe iskru, ktorou je mimoriadne príťažlivá pre svoje okolie. Ženy v nej vidia príliš veľkú sokyňu. Ona sama ani moc nevyhľadáva ich spoločnosť, pretože má v sebe voči nim akýsi vnútorný odpor, ktorý ju robí agresívnou a hádavou. Jednoducho im nerozumie a cíti sa nimi nepochopená. Je talentovaná a šikovná, ale má skreslenú predstavu o svojom okolí. Myslí si, že ak ona je schopná výkonov, ktoré iných udivujú, tak aj ostatní by to mohli dokázať. Očakáva od svojho okolia nadpriemerné pracovné výkony, ako šéf je pre svojich podriadených teroristom. Zadáva úlohy, ktoré nemôžu plniť, deptá a utláča ich, ale len do okamihu, kým sa nenájde niekto, kto jej objasní jej nevhodné správanie. Potom bude chápavejšou, milšou, no ak sa taký človek nenájde, budú sa jej ľudia vyhýbať a ani v láske si nenájde toho pravého ľahko. Typickou farbou tohto mena je modrá.
Zavrieť