Romana
Pôvod mena je z latinského Romanus, čo znamená rímsky občan. Tieto ženy potrebujú stále nejaké vzrušenie, aktivitu, no často sa "vybijú" a potom potrebujú povzbudzujúce a posilňujúce prostriedky. Ich úspech je založený na riziku a je nutné ich presvedčiť o dôležitosti nepretržitého úsilia. Sú to bytosti, privádzajúce iných do rozpakov, sentimentálne ženy s melancholickým šarmom, so zasnenými očami a citlivým srdcom. Romana je žiadostivá, nenásytná, všetko chce hneď a zaraz. Nevie, čo je to plachosť, a nemožno povedať, že by nemala veľa sebadôvery, lebo verí len sama sebe! Romanky sa rady učia, ale patria k odrode dievčat, ktoré sa vždy ponosujú na profesorov, najmä ženského rodu. Priatelia sa s tými, ktorí sa im páčia, ostatných ignorujú. Mali by si vybrať manžela flegmatika, zvyčajne si ich aj vyberú - niekoľkých... Ak s ňou budete zaobchádzať ako s kamarátkou, ak odmietnete jej úklady a dožadujete sa jej priateľstva, všetko sa zmení. Ak sa dostanete do jej partie, budete mať v nej tú najvernejšiu priateľku, akú si viete predstaviť. Typickou farbou tohto mena je modrá.
Zavrieť