Dominika
Pôvod tohto mena je z latinského Dominicus, čo znamená pán. Ak hľadáte bútľavú vŕbu, tak ju nájdete v tejto žene. Dokáže vás vypočuť, poradiť, má schopnosť vyriešiť akékoľvek hlavolamy. Jej dokonalý cit pre medziľudské vzťahy z nej vyžaruje na diaľku. Priateľstvo má pre ňu hlboký zmysel, je oddanou priateľkou, hoci jej správanie voči priateľom je striedavé a občas neviete, na čom ste. Na jednej strane vám ochotne pomôže, dá vám aj posledné, ale tiež vie povedať nie. Vážne sa vám neoplatí s ňou hádať, lebo práve tým by ste spustili časovanú bombu, ktorá je v nej ukrytá. A len potom sa vám predstaví jej dominantná, tvrdohlavá a panovačná stránka. Fascinujú ju hlavne povolania, kde by mohla rozkazovať, alebo vládnuť. Svoje styky inteligentne využíva, aby presadila svoje, čo jej zväčša zaručí úspech. Citové poryvy radšej skrýva, vôbec nemá potrebu vystavovať na obdiv svoju lásku, pretože má strach, že by nám mohla prezradiť svoju Achillovu pätu. Typickou farbou tohto mena je žltá.
Zavrieť