Ľuboslava
Meno je slovanského pôvodu s významom oslavujúci ľúbosť. Ľuboslava patrí medzi vytrvalé ženy, ktoré si vždy presadia svoj názor. Už v detstve sa bude prejavovať ako malý vševed. Je chytrá a v kolektíve mimoriadne obľúbená. Vo svete sa určite svojou výrečnosťou nestratí. Napriek tomu, že je veľmi výrečná a zvedavá, nikdy nepatrí medzi problémové deti. Má chuť študovať a byť vzdelaná. Keď dospeje, v zamestnaní sa presadí svojou profesionálnou zodpovednosťou. Okrem sedenia pri knihách by sa mala táto žena venovať aj športovým aktivitám. Zavše sa môžu pritrafiť nejaké zdravotné problémy, ale prečo im nepredísť pohybom? Ako partnerka a matka je obdivuhodná. Jej rodina a deti sú vždy v každom smere zaobstarané, vždy je o ne dobre postarané a Ľuboslava sa ešte stíha venovať svojím koníčkom. Typickou farbou tohto mena je biela.
Zavrieť