Dezider
Pôvod tohto mena je z latinského Desiderium, čo znamená túžba, žiadosť. Má presne vytýčenú trasu, po ktorej sa bude pohybovať v budúcnosti. Býva víťazom aj porazeným vo svojich vlastných vnútorných bojoch. Prehru dá hnevom pocítiť aj svojmu okoliu. Ale prehrám sa dokáže vzpriečiť a ďalej bojovať. Dá sa povedať, že je odolný voči neúspechom. Je to muž agresívny, ale zároveň vášnivý. Pre životnú partnerku je silnou oporou, ale aj príťažou. Tak, ako sa brečtan ovíja okolo svojej obete, aj on svojou majetníckosťou dusí svojho partnera. Svoju túžbu po pocite výhry kompenzuje príležitosťami, kedy môže prekonať svojho kolegu alebo priateľa. Na to, aby vyhral, však potrebuje svoju úlohu poznať do detailov. Dezider môže vystupovať na verejnosti trochu neokrôchaným spôsobom, pretože nemá vo zvyku si dávať obrúsok pred ústa. Čo na srdci, to na jazyku. Typickou farbou tohto mena je fialová.
Zavrieť