Viktor
Pôvod mena je z latinského Victor, čo znamená víťaz. Viktor patrí medzi ľudí s mimoriadne aktívnym životom. Každá úloha, ktorá sa mu naskytne, je pre neho výzvou. Pôsobí dojmom vyrovnanej osoby a sám býva so sebou spokojný. Pri plnení svojich snov chce a potrebuje byť neustále motivovaný. Zavše je otvorený novým výzvam a možnostiam, ktoré sa mu ponúkajú. Býva ľahko ovplyvniteľný a dosť vnímavý na všetko , čo je ľudské. Ak sa rozhodnete vypočuť si jeho mienku, neraz vás môže prekvapiť jeho objektívnosť, má hlboký zmysel pre pochopenie a oddanie sa nejakej veci telom i dušou. Sám však máva problém prijať kritiku, zavše sa uráža. Jeho nedotklivosť často býva zdrojom hádok, či už v rodine, alebo medzi priateľmi. Tento jeho stav netrvá večne, stačí mať vtipnú poznámku, ktorá ho presvedčí, že nie je dôvod na hádky, ak sa to dá riešiť ináč. Ako študent máva výborné výsledky. Je podnikavý, usilovný a veľmi obľúbený medzi učiteľmi. Nejeden učiteľ si pochvaľuje jeho spoluprácu a aktívnosť. Uplatnenie nachádza v technickej oblasti alebo ako odborník na účtovníctvo. Ak sa vyskytne v jeho živote nejaký problém, zväčša sa nezvykne trápiť jeho následkami, alebo sa ani nezdržiava tým, aby sa pokúsil riešiť ho. V citovej oblasti býva príliš oddaný, občas to so svojou náklonnosťou zvykne preháňať. Ak túži po nejakej osobe, dokáže byť nesmierne zvodný, šarmantný, ale občas je to len pretvárka, aby získal, po čom túži. Typickou farbou tohto mena je zelená.
Zavrieť