Albín
Pôvod tohto mena je z latinského Albus, čo znamená biely. Muž, ktorého okolie považuje za dvojtvárneho. Túto dvojtvárnosť využíva podľa situácií, v ktorých sa nachádza, a kedy to hlavne jemu vyhovuje. Keď potrebuje láskavosť, dokáže byť nežný, milý. Ale keď už má, čo chce, často namiesto poďakovania dostanete figu. Nevie sa vyrovnať a vzoprieť vlastným neúspechom, radšej sa bude sťažovať, len aby nemusel vynaložiť úsilie na riešenie svojich nezdarov. Ale pokiaľ ho necháte potrápiť sa, uvedomí si, že prostredníctvom plaču cesta nevedie. Vtedy pozbiera všetky sily a zapojí do toho energiu, ktorá sa v ňom skrýva. Na jednej strane príliš pohodlný muž, ale na druhej strane silný bojovník. Preto je potrebné, aby bol obklopený ľuďmi, ktorí vedia povedať nie a sú často tvrdohlavejší ako je on sám. Len potom sa budú diať veci... A možno ako umelec, maliar, či grafik bude aj svetovo uznávaný. Typickou farbou tohto mena je modrá.
Zavrieť