Kazimír
Meno je slovanského pôvodu s významom kto kazí mier. Nedá sa povedať, že by práve tento muž bol narodený pod šťastnou hviezdou. Musí zvládnuť množstvo prekážok, kým dosiahne úspech. Svojím uvážením a prehodnotením svojich činov sa snaží týmto trápeniam vyhnúť a spočiatku sa mu to aj darí. No nie vždy všetko riadne zváži a postupne sa začnú vyskytovať prekážky. Toto meno je charakteristické pre silnú osobnosť, ktorá sa v živote len tak ľahko nevzdá. Priateľstvo si nadovšetko váži, pretože priatelia sú mu silnou oporou, dobrými poradcami a kritikmi. Rád si nechá poradiť a ešte radšej sa učí na chybách druhých. V mladosti býva záletníkom a sukničkárom. Ale keď nájde tú pravú, ostane jej navždy verný, bude si ju vážiť a milovať celým svojím srdcom. Typickou farbou tohto mena je modrá.
Zavrieť