Matilda
Pôvod mena je z nemeckého Mathilde, čo znamená silná, udatná bojovníčka. Toto ženské meno nie je veľmi rozšírené. A práve táto žena to nemáva najľahšie v živote. Na všetkom musí v živote ťažko pracovať, nič nedostane zadarmo. Má sny, plány, ktoré svojou vytrvalosťou a cieľavedomosťou nakoniec dosiahne, ale bude to chcieť vypotiť množstvo potu. Je vytrvalá, ale občas vybuchne v nevhodný čas. Presadí sa v akomkoľvek zamestnaní svojimi dobrými nápadmi. Býva príliš dôverčivá a neraz svoje idey prezradí nevhodným ľuďom, ktorí to zneužijú vo svoj prospech. Býva využívaná a často smutná, ale len do okamihu, kým príde na to, ako zlepšiť situáciu vo svoj prospech. V citovej oblasti býva nerozvážna. Bezhlavo sa vrhá do bezcenných vzťahov, ktoré nemajú budúcnosť. Typickou farbou tohto mena je oranžová.
Zavrieť