Boleslav
Meno je slovanského pôvodu s významom viac slávy. Boleslav je nebojácny. Rád sa púšťa do ťažkých úloh a tam, kde iní to vzdávajú, on práve začína. Láka ho všetko, čo je cítiť adrenalínom, riskom a dobrodružstvom. V priateľstve býva veľmi obľúbený pre svoju ochotu pomáhať. Za priateľov je ochotný sa postaviť v boji do prvej línie. Tento muž je preto neraz obklopený množstvom ľudí, ktorí sú slabí, ale svojho hrdinu budú nosiť na rukách. V láske je plný vášne, energie a emotívnosti. Svoje partnerky si hľadá najčastejšie medzi tými najnedostupnejšími ženami. Čím je nedostupnejšia, tým je pre neho príťažlivejšia. A neprestane jej srdce dobýjať, kým ho nezíska. V profesionálnom živote sa často uchytí vo vedení. Vo svojich názoroch býva neoblomný. Všetko, čo povie, musí byť sväté. Typickou farbou tohto mena je červená.
Zavrieť