Víťazoslav
Meno je slovanského pôvodu s významom oslavujúci víťazstvo. Víťazoslav býva dosť uzavretý a tichý človek, no skrýva v sebe veľké vášne a silné city. Vie milovať a byť verným, starať sa o rodinu a svojich blízkych, no vybrať si priateľov - to mu trvá dlhšie. Býva často zamyslený, duchom neprítomný a málovravný, jedine v kruhu svojich najbližších sa dokáže uvoľniť a ukázať svoju povahu. Je to starostlivý, nadaný, jemný a príjemný muž, vždy sa vie zorientovať v udalostiach okolo seba a málokedy si vyberie zlú stranu, keď ide o jeho budúcnosť. V živote ho často stretnú sklamania, ale napriek tomu nezatrpkne. Má svoj vnútorný svet, v ktorom často hľadá útočisko. Ak miluje, tak miluje celým srdiečkom, svojej partnerke je silnou oporou po každej stránke. Zavše sa snaží, aby jeho rodina a blízki boli po každej stránke zabezpečení. Svojim deťom sa usiluje vytvoriť ideálne domáce zázemie, pretože chce, aby sa vždy mali kam v dospelosti s radosťou vracať. Typickou farbou tohto mena je fialová.
Zavrieť