Beňadik
Pôvod tohto mena je z latinského Benedictus, čo znamená požehnaný, blahoslavený. Z tohto muža vyžaruje množstvo energie a duchovna. Je vnímavý, a tak mu nerobí problém vcítiť sa do problémov okolia a svojich blízkych. Má dar postrehnúť dôležité veci, ktoré sa dejú okolo neho, a tiež vie čítať medzi riadkami. Vždy vie ako reagovať v danej situácii, a tiež vycíti, kedy je nežiaduci. Preto sa nemusíte báť, že vás bude obťažovať pri súkromnom rozhovore. V priateľstve a láske je príliš materialistický a prieberčivý. Pre všetkých z jeho okolia, ale aj pre neho samého, bude ťažké nájsť vhodné kompromisy, aby bol aj vlk sýty, aj ovca celá. Aby nastala rovnováha medzi oboma stranami, bude potrebné obetovať nejaké aktivity tak z jeho strany, ako aj z opačnej. Tiež je potrebné mu vysvetliť, že nie vždy je to, čo povie, sväté. Tieto základy by mu však mali vštiepiť jeho rodičia ešte v rannom veku. Silu svojej osobnosti a vnímavosť najviac rozvinie ako duchovný otec alebo pútnik, ktorý bude šíriť svoju silu duchovna. Typickou farbou tohto mena je žltá.
Zavrieť