Marián
Pôvod mena je z latinského Marianus, čo znamená mariánsky. Tento muž je typickým sangvinikom v spojení s flegmatikom. Vždy presne vie, o čo mu v živote ide a čo chce dosiahnuť. Má neuveriteľnú schopnosť presadiť svoje názory, a tým aj dosiahnuť nejeden úspech. Na prvý pohľad pôsobí dojmom dobráčiska, ktorý nikomu neublíži. On aj v skutočnosti taký je. Je empatický a príjemný, ale to len preto, aby niečo z toho vyťažil. V láske hľadá tú, ktorú si tajne vysníval. Napriek tomu sa ožení s partnerkou, ktorá ideálu nie je ani zďaleka podobná. Obvykle tajne zbožňuje svoje známe, kolegyne, či susedky. Zavše hľadá úprimnosť, čestnosť a pokojný spôsob života. To je to, čo by mu najviac vyhovovalo. Ak nájde ženu, ktorá by vyhovovala všetkým jeho podmienkam, stane sa z neho dokonalý manžel a otec. Typickou farbou tohto mena je modrá.
Zavrieť