Miroslav
Meno je slovanského pôvodu s významom oslavujúci mier. Muž s týmto menom má reálny pohľad na svet. Nikdy veci neprikrášľuje, nezveličuje. V každom vzťahu, či už medzi priateľmi, v škole, v zamestnaní alebo v láske býva priamočiary. Povie úprimne a otvorene, čo si myslí a čo cíti. Za svoje názory sa nehanbí, naopak, tvrdohlavo ich bude preferovať a stáť si za nimi. Ťažko vo v niečom presvedčíte, pokiaľ nemáte reálne a materiálne odôvodnenie. Je to materialisticky založený muž. Ak si raz niekoho obľúbi, alebo sa zaľúbi, tak zavše dospeje až k slepej oddanosti k danému človeku. Vo všetkom ho bude podporovať a nasledovať. Iba do okamihu, kým ho nesklame, pretože v tomto býva Miroslav tvrdý. Nadovšetko odsudzuje klamstvo a podvody. Nikdy nemá problémy ťažko pracovať. Práca ho nesmierne baví, pokiaľ ide o niečo, v čom vyniknú jeho zručnosti, alebo skúsenosti. Skôr si zvolí prácu niekde na stavbe, ako celodenné sedenie za počítačom. Nadovšetko zbožňuje šport, ktorý mu dodáva energiu, a kde dokáže vypnúť od každodenných problémov. Typickou farbou tohto mena je čierna.
Zavrieť